Just Married SL, en la seva condició de titular i responsable de la present pàgina web (www.justmarriedweb.com) i per donar compliment amb l'establert a l'article 10 de la Llei 34/2002, de l'11 de juliol, dels serveis de la societat de la informació del comerç electrònic, posa a disposició dels usuaris la següent informació general:

Les dades de la societat al Registre Mercantil, a efectes del comerç electrònic, són: Just Married, S.L., domiciliada a Palamós, carrer Joan Rovira i Bastons, 28, C.P. 17230. C.I.F. B17822974. Email: justmarried@justmarriedweb.com.
El present web està inscrit al Registre Mercantil de Girona,.volum 2193, llibre 0, foli 178, secció 8, full GI-36821.

La utilització d'aquesta publicació digital implica l'acceptació de les següents condicions d'ús:

La publicació digital de www.justmarried.es té com a objectiu facilitar al públic en general la informació relativa als productes de la marca Just Married elaborats per Just Married SL.

www.justmarriedweb.com es reserva la facultat d'efectuar, en qualsevol moment, modificacions de la informació continguda a la seva publicació digital, així com de suspendre el seu accés en qualsevol moment i sense previ avís. Sense perjudici del que s'acaba d'esmentar, aquesta societat no es compromet a l'actualització immediata de la informació continguda a la publicació digital.

Just Married SL no assumeix cap responsabilitat derivada dels continguts que terceres parts tinguin als enllaços als quals es fa referència en aquestes pagines.

Just Married SL no es responsabilitza de cap dany o perjudici al programari o maquinari de l'usuari que es derivi de l'accés a la seva publicació digital o de l'ús d'informació o aplicacions que aquesta contingui.

Just Married SL és titular de tots els drets sobre el programari de la publicació digital així com dels drets de la propietat industrial i intel·lectual referits als continguts que en aquesta s'incloguin, a excepció dels drets sobre els productes que no són de la seva propietat, les marques dels quals estan registrades a favor dels seus respectius titulars, i com a tals són reconegudes per Just Married SL.

Just Married SL respectarà fidelment la natura confidencial de les dades de caràcter personal aportades pels visitants a la publicació digital, mitjançant l'observació de la normativa vigent sobre protecció de dades i, entre d'altres, allà disposat a la Llei Orgànica 15/1999, del 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

Tota la informació que es rebi en aquestes pàgines, com ara comentaris, suggeriments o idees, es considerarà cedida a Just Married SL a títol gratuït. No envieu, si us plau, informació que no pugui ésser tractada d'aquesta manera.

Tots els productes d'aquestes pàgines els quals son propietat de Just Married SL son marques registrades dels seus respectius propietaris i són reconegudes com a tal per l'usuari. Apareixen en aquesta publicació digital a efectes de la seva venda i distribució.